‘บมจ. เงินติดล้อ’ ย้ำแบรนด์ผู้นำด้านการเงินเพื่อรายย่อย ชูจุดแข็ง 2 ธุรกิจหลัก ผ่านช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์มาใช้ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (เงินติดล้อ หรือ บริษัทฯ) ตอกย้ำแบรนด์ผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทย เมื่อคำนวณจากยอดสินเชื่อคงค้าง ภายใต้แนวคิดมุ่งสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัย ที่โดดเด่นด้วยการมีนายหน้ามืออาชีพที่มีใบอนุญาตพร้อมให้คำปรึกษาด้านประกันภัยแก่ลูกค้ามากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย จากบริษัทประกันวินาศภัยพันธมิตรชั้นนำ 16 ราย นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกแผนการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ด้วยเงินสดได้จริง ไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาสูงสุด 6 งวด คุ้มครองทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่งวดแรก ส่งผลให้เงินติดล้อเติบโตอย่างรวดเร็ว ติด 1 ใน 5 บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคตได้ ทั้งหมดนี้เงินติดล้อดำเนินควบคู่ไปพร้อมกับการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนต่าง ๆ ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชนเพื่อชีวิตหมุนต่อได้” เพื่อการเติบโตของทั้งองค์กรและสังคมไทยที่จะเดินเคียงข้างร่วมกันได้อย่างยั่งยืน