"เงินติดล้อ" ขยายสาขา 1,500 แห่ง ควบคู่การขยายจุดบริการหลากหลายช่องทาง อย่างมีคุณภาพ
"เงินติดล้อ" ขยายสาขา 1,500 แห่ง ควบคู่การขยายจุดบริการหลากหลายช่องทาง อย่างมีคุณภาพ

"เงินติดล้อ" ขยายสาขา 1,500 แห่ง ควบคู่การขยายจุดบริการหลากหลายช่องทาง อย่างมีคุณภาพ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นางสาวฉวีมาศ แย้มยิ้ม ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขายสาขาและฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ และ นายศุภโชค อัครกุลยศ ผู้อำนวยการอาวุโส-บริหารงานขายสาขาและบริหารช่องทางการขาย ฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขายสาขา ฉลองเปิดสาขาให้บริการจำนวน 1,500 แห่ง ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 นี้ วางแผนขยายสาขาเพิ่มไม่น้อยกว่า 300 แห่ง ส่งผลให้ในปี 65 จะมีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,586 สาขา ซึ่งการขยายสาขาของเงินติดล้อยังคงเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยจะเห็นได้จากยอดหนี้คงเหลือต่อสาขาสูงที่สุดในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ทั้งนี้ นอกจากการขยายสาขาต่อเนื่องแล้ว เงินติดล้อยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมโยง ผสมผสาน และสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารและบริการที่หลากหลาย (Omni-channel) เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถรับบริการจากเงินติดล้อได้ผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ สาขาภายในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันชั้นนำ และ สาขาภายในห้างสรรพสินค้า-คอมมูนิตี้มอลล์ ซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบาย นอกจากนี้ ลูกค้าผู้ถือ "บัตรติดล้อ" ยังสามารถรับบริการผ่านตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำกว่า 50,000 แห่ง ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม. รวมถึง ช่องทางแอปพลิเคชันเงินติดล้อได้ง่าย สะดวก สบาย รวดเร็ว ทุกที่ ตลอด 24 ชม. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนดาวน์โหลดแล้วมากกว่า 1.5 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 65) และยังมี call center พร้อมบริการตลอด 24 ชม. ทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้จุดแข็งด้านนวัตกรรมเข้ามาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรม และโปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำด้านการเงินให้กับผู้คนในสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.tidlor.com หรือ Facebook Fan page เงินติดล้อ หรือติดต่อได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.

กลับสู่หน้าข่าวแจ้งสื่อมวลชน