Banner ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

SET: TIDLOR
29.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,970,030
ราคาเปิด
29.00
วันก่อนหน้า
29.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29.00 / 587,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
28.75 / 200,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
29.00 - 28.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
41.75 - 28.50