Banner ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

SET: TIDLOR
35.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.75 (-2.08%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,407,400
ราคาเปิด
36.25
วันก่อนหน้า
36.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
35.50 / 386,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
35.25 / 806,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
36.25 - 35.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
55.50 - 33.25