Banner ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

SET: TIDLOR
35.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.25 (-0.69%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,996,100
ราคาเปิด
36.00
วันก่อนหน้า
36.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
36.00 / 65,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
35.75 / 1,396,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
36.50 - 35.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
55.50 - 33.25