Banner ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

SET: TIDLOR
39.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-1.27%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,124,800
ราคาเปิด
39.25
วันก่อนหน้า
39.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
39.00 / 336,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
38.75 / 172,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
39.50 - 38.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
55.50 - 37.75