Banner ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

SET: TIDLOR
27.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-1.80%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,289,628
ราคาเปิด
27.50
วันก่อนหน้า
27.75
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27.50 / 516,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27.25 / 422,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
27.50 - 27.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
41.50 - 23.80