ข้อมูลบริษัท

ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร และธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่มีสาขามากที่สุด โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสให้แก่ลูกค้าของเรา

Business Highlight

จุดเด่นการลงทุน

01
เป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจนายหน้าประกันภัย
02
แบรนด์เงินติดล้อ เป็นที่รู้จักทั่วไป มีความเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการทางการเงิน
03
มีช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-Channel) ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยและการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล
04
ธุรกิจแฟรนไชส์นายหน้าประกันวินาศภัยขยายกิจการอย่างรวดเร็วจะเป็นแรงผลักดันมูลค่าและการเติบโตที่สำคัญ
05
ดำเนินธุรกิจที่อยู่บนฐานการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นโยบายการตั้งสำรองที่รัดกุม และแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย
06
คณะผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงที่สามารถช่วยผลักดันวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
07
ความสามารถในการปรับตัวได้ทันทีกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
TIDLOR Building

ยอดหนี้คงค้างแบ่งตามประเภทรถ

(ล้านบาท)

+20.8%
+7.0%
หมายเหตุ
1 อื่นๆ ประกอบด้วยสินเชื่อเกี่ยวกับรถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ และสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อสำหรับการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้หยุดให้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อสำหรับการดำเนินธุรกิจแล้ว แต่ยังคงมียอดหนี้คงค้างอยู่
3.9% QOQ
9.2% YOY

รายได้

(ล้านบาท)

+24.9%
+11.6%
1.1% QOQ
0.5% YOY
SET: TIDLOR
ปรับปรุงเมื่อ:
35.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.75 (-2.08%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,407,400
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564
ล่าสุด
งานประชุมนักวิเคราะห์

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564